onze tarieven
 

Statistiek onderwerpen


Statistiekbegeleiding
Thesis begeleiding

Data Analyse

Data analyse

SPSSplaatje

SPSS begeleiding

SPSS begeleiding  spsshandboek

Op deze pagina vind je een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen en veelgebruikte termen in de statistiek, waar onder studenten de meeste verwarring over bestaat. Dit overzicht is een greep uit de basiskennis die je nodig hebt bij het berekenen van statistische formules, het toetsen van hypothesen en het analyseren van je output in SPSS. Mocht er een onderwerp niet tussen staan waar je zelf meer over wilt weten, bijvoorbeeld iets wat in je colleges besproken is en wat je niet begrijpt, dan kunnen we daar uiteraard ook een korte uitleg over schrijven en op de site plaatsen. Laat het ons weten en wij gaan er mee aan de slag.

Klik op het onderwerp voor een korte uitleg

 

Significantie

 

Normale verdeling

 

Z-scores

 

Interactie effect / Moderatie effect

 

Type 1 en Type 2 fout

 

Opstellen van eenzijdige en tweezijdige hypothesen

 

Onderscheid tussen Validiteit en Betrouwbaarheid

 

Onderscheid tussen Afhankelijke variabele en Onafhankelijk variabele met SPSS

 

Verschillende type data bij statistiek en SPSS

 

Onderdelen van de formule van de T-Toets

 

Standard Error (SE), de Standaardfout

 

Wat vertelt de Levene’s Test eigenlijk

 

Verschil tussen de Standard Error of Standaardfout (SE) en de Standaarddeviatie (SD)

 

 

Kom je er zelf niet uit, is deze korte uitleg niet voldoende en denk je meer statistiek hulp nodig te hebben? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking en wij helpen je verder. Of meld je aan voor onze Statistiek klasjes of SPSS workshops, waar we nog dieper en uitgebreider ingaan op de belangrijkste stof van statistiek.

 

 

Onze Begeleiders