Uitleg: Wat vertelt de Levene’s test over gelijkheid in variantie?


Als je onafhankelijke groepen vergelijkt op basis van hun gemiddelde, doe je allereerst een Levene’s test om er achter te komen of je appels met appels aan het vergelijken bent of appels met peren. In principe heb je liever dat je appels met appels aan het vergelijken bent.

De Levene’s test kijkt of de varianties van de groepen gelijk zijn. SPSS geeft in de output van de t-toets standaard de uitslag voor deze toets.

  • Ho= de varianties tussen de groepen zijn gelijk
  • Ha= de varianties tussen de groepen zijn niet gelijk

Je wilt graag een niet significante uitkomst van de Levene’s test want dat betekent dat de varianties gelijk zijn en je appels met appels aan het vergelijken bent. De Levene’s test is niet significant als de waarde van sig. groter is dan 0.05. Dan neem je H0 aan dat de varianties gelijk zijn.

Als voor de Levene’s test onder sig. een waarde is gegeven die lager is dan 0.05 verwerpen we H0 en nemen we de alternatieve hypothese aan. Dit betekent dat de varianties tussen de groepen niet gelijk zijn en weet je dat je appels met peren aan het vergelijken bent.

In de output voor  de uitgevoerde t-toets moet je dan kijken naar de onderste regel waarvoor staat: equal variances is not asssumed. Gelijkheid in varianties kan niet worden aangenomen. De t-waarde op die regel gebruik je voor het trekken van conclusies over de t-test.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *