Uitleg: Verschillende type data bij statistiek en SPSS


 

In de statistiek en bij de toetsen in SPSS ben je bezig met het analyseren van bepaalde data. Om een goede analyse te kunnen uitvoeren is het van belang dat je weet met welke type data je te maken hebt.

 

Er zijn vier verschillende type data:

  1. nominaal
  2. ordinaal
  3. interval
  4. ratio

Nominale data: is data waaraan je willekeurig aan categorieën een naam geeft zoals man/vrouw

Ordinale data: is data waar een ordening in zit zoals MBO HBO WO

Interval data: heeft geen arbitrair nulpunt zoals IQ. Dit betekent dat je niet kan zeggen dat twee mensen met een IQ van 60 samen even slim zijn als één ander met een IQ van 120

Ratio data: heeft wel een arbitrair nulpunt zoals leeftijd. Je kan namelijk wel zeggen dat iemand van 50 2x zo oud is dan iemand met de leeftijd 25

 

Bepaal dus voordat je aan de slag gaat, altijd eerst met wat voor soort data je te maken hebt.

Van nominale en ordinale data kan je geen gemiddelde uitrekenen wat wel mogelijk is bij interval en ratio data. Op basis van die kennis kan je daarna bepalen welke toetsen je kan gebruiken om de juiste analyse uit te voeren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *